O společnosti Intecon

I N T E C O N spol. s r. o.

je inženýrská firma, která nabízí projektové, inženýrské a konzultační služby zejména pro inovace průmyslových technologií a staveb (INdustrial TEchnologies and CONstruction).

I N T E C O N byl založen se záměrem poskytovat pružně kompletní služby:

  • technicko-ekonomické studie proveditelnosti
  • projekty pro územní řízení a stavební řízení
  • realizační dokumentace
  • inženýrské služby při zajišťování územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • obstarávání dodávek strojů a zařízení
  • technický dozor a uvádění staveb do provozu

I N T E C O N je připraven vytvořit podle velikosti a charakteru stavby tým pracovníků, jehož hlavní předností je:

  • využití zkušeností odborníků, kteří v minulosti úspěšně připravovali a realizovali technicky náročné a investičně rozsáhlé stavby
  • optimální nasazení výpočetní techniky pro podporu projektových a inženýrských služeb v programech AutoCAD, AutoPLANT 3D, AutoCAD Architecture, KROS PLUS (rozpočty), Word, Excel a dalších
  • schopnost pracovní komunikace v technické angličtině, němčině, francouzštině, dále schopnost obchodně právní přípravy kontraktů s dodavateli
  • certifikace podle ČSN ISO 9001:2009