Inženýrské služby

Společnost INTECON spol. s r. o. zajišťuje inženýrskou činnost v plném rozsahu.

Znamená to zajištění všech stupňů projednání dokumentace akce a zajištění všech potřebných povolení:

Řízení přípravy a realizace projektu

  • inženýrské činnosti investora při přípravě stavby (územní řízení)
  • inženýrské činnosti investora při stavebním povolení
  • vedení stavby a koordinace prací vyšších dodavatelů
  • výkon technického dozoru investora
  • cenová kontrola
  • zabezpečení povinností investora při IZ, KV
  • zabezpečení kolaudačního rozhodnutí

Autorský dozor při realizaci