Organizační struktura

Manažer projektu
Technolog, PO, BHP
Strojní projektant
Vzduchotechnika, ÚT
Chlazení
Stavební projektant
Rozpočty
Zdravotechnika, VK
Elektro, MaR
Nabídky, obchod

Vedle základní specializace jsou pracovníci schopni zajistit práce v dalších profesích – tepelná energetika, VN rozvody, slaboproud a MaR, ocelové konstrukce, doprava a manipulace, základní statické a procesní výpočty, rozpočty stavební a technologické. Rutinně je schopno zpracovávat projekt s rozsáhlým potrubním propojením 8 pracovníků. Zpracování nabídek a nákup výrobků může zajišťovat až 5 pracovníků. Jazykové znalosti – plně nebo částečně ovládá angličtinu 8 pracovníků, němčinu 5 pracovníků.