Dodávky staveb

Společnost INTECON spol. s r. o. zajišťuje dodávky staveb formou "na klíč".

Znamená to zajištění všech stupňů realizace akce včetně kompletního dodání staveb, strojů a zařízení:

Zabezpečení dodávek pro stavbu

 • zpracování dodavatelského systému, seznamu poptaných dodavatelů
 • zajištění nabídkového / poptávkového řízení pro výběr dodavatelů včetně vyhodnocení
 • spolupráce s investorem při zajištění smluv
 • kontrola fakturace

Činnost vyššího dodavatele stavby - kompletační činnost

 • řízení stavby, koordinace subdodavatelů
 • technický dozor vyššího dodavatele při realizaci stavby
 • inspekce dodávek, kontrola kvality
 • příjem, systém skladování kusových dodávek
 • cenová kontrola, fakturace
 • zpracování projektu KV a zajištění jeho provedení

Dodávky subdodavatelů

 • zajištění dodávek subdodavatelů
 • řízení činností subdodavatelů (montáže, účast na KV atd.)
 • správa rezervy stavby