Historie společnosti

Společnost INTECON byla od svého založení počátkem roku 1997 postupně budována s cílem vytvoření silné inženýrské (konzultační) firmy schopné nabízet služby pro investiční výstavbu počínaje investičními studiemi až po kompletní dodávky „na klíč“.

Projektové práce tvoří 70%, 30% inženýrské práce obstaravatelské a dodavatelské (zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, kolaudace, výběr dodavatelů, dodávka „na klíč“). 30 % zakázek jsou dodávky projektových prací pro investice v zahraničí (Holandsko, Španělsko, Německo, Rakousko).
Počet zaměstnanců 19, dále je využíváno cca 50 stálých externích pracovníků (certifikovaných dle ISO 9001).

Společnost INTECON spol. s r. o. je certifikována podle ČSN EN ISO 9001 a má registrovanou ochrannou známku na název a vyobrazení loga firmy.