Zásobníky kyseliny dusičné a zásobníky kyseliny sírové - LOVOCHEMIE a.s.

Ilustrační obrázek

Projekt:   Zásobníky kyseliny dusičné a zásobníky kyseliny sírové
Investor: LOVOCHEMIE a.s.

Generální dodavatel:
METROSTAV a.s.

Projektant: INTECON spol. s r. o.
Projekční práce: 04 – 07/2013
Realizace: 10/2013 – 12/2016
Investice: 161 mil. Kč (celkové)

Technický popis

Účelem akce byla nová stavba za účelem skladování, stáčení a expedice kyseliny dusičné a sírové ve stávajícím průmyslovém areálu Objednatele.

Projekční práce firmy INTECON spol. s r. o. byly vypracovány v rozsahu Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro územní    rozhodnutí, Tendrová dokumentace pro výběr dodavatelů pro investora Lovochemii a.s.
Pro generálního dodavatele INTECON spol. s r. o. vypracoval Dokumentaci pro provádění stavby na technologickou část.

Technologická část

Jedná se o novou stavbu -  tj. o zásobníková pole (4x 3000 m³ + 2x 500 m³), která budou umístěna v havarijních jímkách, dále o servisní objekt a místo stáčení na vlečce.
V obou případech se jedná o stojaté válcové, jednoplášťové, neizolované zásobníky umístěné v záchytné vaně, expedice i vlastní stáčení železničních cisteren realizováno odstředivými čerpadly.
Nedílnou součástí předmětné akce byly i výstavba resp. rekonstrukce dvou stávajících stáčecích/plnících míst kyseliny dusičné 50 – 60 % pro železniční cisterny.

Stavební část

Pro uložení zásobníků skladu byly nově rekonstruované železobetonové vany s novou výstuhou. V místě byl zbudován zcela nový servisní objekt skladu.
Nově byla zrekonstruovaná záchytná vana stáčení železničních cisteren vybavena hlídáním jejího zaplavení vodivostní sondou s přenosem do ŘS.