Výstavba jednotky KD 6 – Off-Site - LOVOCHEMIE, a.s., Lovosice

Ilustrační obrázek

Projekt: Výstavba jednotky KD 6 – Off-Site
Investor: LOVOCHEMIE, a.s., Lovosice
Generální projektant: INTECON spol. s r. o.

Dodavatelé:
Chemoprojekt Praha a.s.
další dodavatelé dle výběrových
řízení objednatele (investora)

Projekční práce: 04/2001 – 08/2001
Realizace: 08/2001 – 07/2002
Investice: 130 / 15 mil. Kč (celkové / stavební)

Technický popis

Výstavba jednotky KD 6 – Off-Site se sestávala z částí:

  • Výstavba demistanice
  • Inženýrské sítě (Vnější rozvody pro Battery Limit)
  • Provozní budova KD 6
  • Zařízení staveniště pro KD 6 a Off-Site (Dočasné PS a SO pro výstavby KD 6)
  • Přivaděče chladící vody pro KD 5, KD 6 a LAV 3 (Cirkulační vana)
  • Sklad kyseliny dusičné
  • Přívod 6 kV (Elektrorozvodna obj. 270)
  • Rozvodna 6 kV (Elektrorozvodna obj. 270)

Pro investora zajistila společnost INTECON dokumentaci pro stavební povolení,
realizační dokumentaci pro části:

  • Sklad kyseliny dusičné
  • Inženýrské sítě (Vnější rozvody pro Batery Limit),

dále technickou pomoc a autorský dozor při výstavbě.