Výroba polyesterů na bázi PET - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí n. L.

Ilustrační obrázek

Projekt:   Výroba polyesterů na bázi PET
Investor: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Dodavatelé: 
INTECON spol. s r.o. - GD
Stapox spol. s r.o., DÍZA spol. s r.o. – Montáž technologie, ocelové konstrukce
STAVCHEM, spol. s r.o. – Stavební část
Siemens Engineering, a.s. – Elektro
SpolReg, s.r.o. – Měření a regulace
SEKOS Ústí nad Labem, s.r.o .- Hlavní aparáty

Projekční práce: 06/2007 – 04/2008
Realizace: 03/2008 – 12/2008
Investice: 73 / 9 mil. Kč (celkové/ stavební)

Technický popis

Jedná se o stavbu nového provozu na výrobu polyesterových pryskyřic s využitím PET recyklátu s celkovou projektovanou kapacitou 13 718 t/rok.

Technologická část

Linka na výrobu alkoholyzátu s kapacitou 7.318 t/rok – reaktor 1x 10m3, násypka, filtrace.
Linka pro výrobu granulované polyesterové pryskyřice s kapacitou 6.400 t/rok – reaktor 2x10m3, káď 1x10m3, násypky, filtrace, granulační pas, pytlování do ventilových pytlů a big-bagů, paletizace.
Plně automatizovaný systém výroby.
Ohřev teplonosným médiem 300 °C, 1.160 kW.
Katalytická likvidace odplynů.
Polostabilní hasící zařízení, EPS, laboratoř.
Připojení výroby na stávající skladovací zásobníky surovin a výrobků, energie, vody a čištění odpadních vod, dopravní infrastruktura závodu.

Stavební část

Provoz byl umístěn do stávajícího objektu s nosným železobetonovým skeletem 6x6m, kde byly provedeny nezbytné úpravy (např. v polích s technologickým zařízením jsou stropy řešeny rámovými konstrukcemi z ocelových válcovaných nosníků, kotelna, spalovna, sociální část).

Společnost INTECON zajišťovala kompletní projektovou dokumentaci a dodávku stavby „na klíč“ včetně všech nezbytných činností generálního dodavatele od dokumentace EIA po komplexní vyzkoušení a garanční test.