Výroba polyesterových pryskyřic - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí n. L.

Ilustrační obrázek

Projekt: Výroba polyesterových pryskyřic
Investor: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Dodavatelé:
VIAMONT a.s. - GD
RHE GmbH (SRN) – technologie linek

Projekční práce: 08/2004 – 06/2005
Realizace: 09/2004 – 02/2006
Investice: 396 / 88 mil. Kč (celkové/ stavební)

Technologická část

Linka pro výrobu nenasycených polyesterů 15.000 t/rok – reaktor 1x25m3, kádě 2x40m3.
Linka pro výrobu alkydů a jejich vodných disperzí 15.000 t/rok – reaktor 1x25m3, kádě 2x40m3, 1x50m3.
Plně automatizovaný systém výroby.
Ohřev teplonosným médiem 300 ºC, 1.500 kW
Termická likvidace odplynů.
Stabilní hasící zařízení, EPS, detekce plynů, laboratoř.
Skladování AKF, AKM 2x100m3.
Připojení výroby na stávající skladovací zásobníky surovin a výrobků na energie, vody a čištění odpadních vod, na dopravní infrastrukturu závodu.

Stavební část

Nosné konstrukce výrobny tvoří železobetonový skelet 6x6m, v polích s technologickým zařízením jsou stropy řešeny rámovými konstrukcemi z ocelových válcovaných nosníků.
Požárně oddělený sociální blok (provozní místnosti, sociální zařízení, řízení výroby) a sklad surovin.

Pro generálního dodavatele VIAMONT a.s. zajistila společnost INTECON dokumentaci změna stavby před jejím dokončením, realizační a rekviziční dokumentaci, činnost GP, autorský dozor, dokumentaci zkoušek a provozní předpisy.