Výroba polyesterových pryskyřic – III. etapa alkydy - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí n. L.

Ilustrační obrázek

Projekt:   Výroba polyesterových pryskyřic – III. etapa alkydy
Investor: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Dodavatelé: 
RHE GmbH (SRN)
tuzemští dodavatelé dle výběru investora

Projekční práce: 03/2008 – 10/2008
Realizace: 10/2008 – 03/2009
Investice: 90 / 5 mil. Kč (celkové/ stavební)

Technologická část

V rámci III. etapy byla realizována jedna nová výrobní linka
– reaktor 1x32m3, kádě 2x50m3, homogenizační zásobníky 2x70m3, zásobník AKF 100m3.
Zařízení bylo připojeno na stávající rozvody a stávající obslužné provozy (stávající hasící zařízení, sklady surovin a výrobků), které byly v nezbytné míře doplněny.

Stavební část

Pro uložení technologického zařízení byly do stávajícího železobetonového skeletu výrobny vloženy rámové ocelové konstrukce z válcovaných nosníků. V přízemí výrobny byly vybudovány základy pro uložení aparátů, záchytné a havarijní jímky.

Realizace III. etapy byla prováděna s využitím pěti několikadenních odstávek provozu, protože bylo nutné zachovat výrobu na stávajících výrobních linkách.

Pracovníci společnosti INTECON zajistili dokumentaci pro změnu stavby před jejím dokončením, realizační, dokumentaci a inženýrské služby při realizaci (koordinace dodavatelů).