Výroba polyesterových adheziv - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí n. L.

Ilustrační obrázek

Projekt:   Výroba polyesterových adheziv
Investor: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Dodavatel:
INTECON spol. s r.o.

Projekční práce: 01 – 03/2014
Realizace: 11/2014 – 01/2015
Investice: 33,8 / 0,1 mil. Kč (celkové/ stavební)

Technický popis

Projekt „Výroba polyesterových adheziv“ řeší nové potrubní trasy a úpravy stávajících potrubních tras v provozu Sklad ropných látek pro potřeby nové výroby v objektu Základní polyestery.  

Projekční práce firmy INTECON spol. s r. o. byly vypracovány v rozsahu Dokumentace pro provádění stavby a v průběhu realizace stavby byl vykonáván Autorský dozor.

Technologická část

Z provozu Skladu ropných látek byly vedeny 2 nové potrubní trasy surovin Etylacetát a Metyletylketon pro potřeby nové výroby v objektu Základní polyestery.
Z objektu Základních polyesterů je pak vedena 1 nová potrubní trasa odplynu do objektu spalovny, kde se napojí na stávající potrubí odplynu.
Potrubní rozvody jsou vedeny po stávajících potrubních mostech.

Stavební část

V rámci instalace provozního potrubí byly použity pomocné ocelové konstrukce, jako jsou konzoly na potrubí, rámy pod čerpadla, atd. Pro tyto konstrukce bylo využito válcovaných ocelových profilů tvaru L, U, I opatřené ochranným protikorozním nátěrem. Konstrukce byly provedeny jako svařované, pro konzoly kotvené ke konstrukci stávajících potrubních mostů.