Sklad surovin - JOTUN POWDER COATINGS (CZ), a.s. Trmice

Ilustrační obrázek

Projekt: Sklad surovin
Investor: Jotun Powder Coatings (CZ), a.s. Trmice

Dodavatelé:
INTECON spol. s r. o. - GD
LLENTAB spol. s r.o.
Stavby silnic a železnic, a.s.
Profimont a.s.

Projekční práce:   2006
Realizace: 2006 / 2007
Investice: 19 / 19 mil. Kč (celkové / stavební)

Technologická část

Instalace ocelového potrubního mostu, který spojuje objekt skladu surovin s objektem SO 04.

Stavební část

SO 21.1 Sklad surovin tvoří typová ocelová hala s rozponem nosných rámů 23,40 m a s výškou pod okap cca 7,48 m. Osové vzdálenosti nosných rámů haly jsou různé v závislosti na konkrétním umístění. Pohybují se v rozmezí 5,29 až 6,30 m.
Skladovací hala je umístěna na volné ploše, západně od stávajícího výrobního objektu. Hala slouží pro skladování surovin na paletách.
Celková zastavěná plocha haly : 1 102,18 m2

Společnost INTECON zajistila projektovou dokumentaci a dodávku akce „na klíč“.