Sklad pevné a kapalné chemie - I. etapa, Centrální sklad Praha - NEUBER BRENNTAG s. r. o. Praha

Projekt: Sklad pevné a kapalné chemie - I. etapa, Centrální sklad Praha
Investor: NEUBER BRENNTAG s. r. o. Praha
Generální projektant: INTECON spol. s r. o.

Dodavatel:
Technologická část: Wilhem Jäkle GmbH Nürnberg, BRD
Stavební část: Vodní stavby a.s., divize Teplice

Projekční práce: 09/1996 - 11/1997
Realizace: 09/1997 - 05/1998
Investice: 110/ 40 mil. Kč (celkové/ stavební)

Technologická část

Výstavba skladovacího a distribučního areálu pro skladování pevných a kapalných chemikálií Zde se budou pevné a kapalné chamikálie skladovat a distribuovat zákazníkům.

Stavební část

Nově vybudovaný areál obsahuje nové a rekontruované skladovací haly, ve kterých je připraveno skladování v 18-ti nadzemních dvojitých zásobnících o jmenovité velikosti 3 m3 a rozmělňování do menších obalů. Dále obsahuje čistírnu odpadních vod, komunikace, odstavné plochy, inženýrské sítě, stáčiště železničních cisteren a autocisteren.

Pro investora bylo zajištěno zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, realizační dokumentace, autorský dozor a inženýrské služby při realizaci.