Rozšíření závodu SAI Mladá Boleslav - FAURECIA - SAI AUTOMOTIVE s r.o.

Projekt: Rozšíření závodu SAI Mladá Boleslav
Investor: Sommer Allibert Bohemia s r.o.
Generální projektant: INTECON spol. s r. o.

Dodavatel:
Technologická část: Investor Investor Sommer Allibert (Francie)
Stavební část: FCC a.s.

Projekční práce: 09/2000 - 03/2001
Realizace: 10/2000 - 06/2001
Investice: 220 mil. Kč (stavební část)

Technologická část

Zajištění výroby a skladování plastových dílů pro osobní automobily. Plastové díly jsou lisovány injekční metodou pomocí hydraulických lisů ze surového granulátu. Skladovací sila na granulát, mostový jeřáb 20 a 40 t, chladící a kompresorová stanice jsou součástí výrobní haly.

Stavební část

Výrobní a skladový objekt 99 x 82 m, výška 12 m, nosná konstrukce ocelová, opláštěný sendvič, založeno na pilotách, v jedné lodi jeřáb 40 t. V hale je sociálně administrativní vestavba (přípravna jídel, jídelna, sociální zařízení, kanceláře, strojovna vzduchotechniky). Komunikace pro těžký provoz, parkoviště pro 100 automobilů. Inženýrské sítě - dešťová a splašková kanalizace s retenční nádrží a výtlakem.