Rozšíření AB o laboratoř, šatnu a kanceláře - JOTUN POWDER COATINGS (CZ) a. s. Trmice

Ilustrační obrázek

Projekt: Rozšíření AB o laboratoř, šatnu a kanceláře
Investor: Jotun Powder Coatings (CZ), a.s. Trmice

Dodavatelé:
Generální dodavatel: INTECON spol. s r. o.
Dodavatel stavby: KLEMENT a.s.

Projekční práce: 12/2012 - 03/2013
Realizace: 04 - 08/2013
Investice: 9 mil. Kč (celkové)

Technologický popis

Projektová dokumentace řeší přístavbu a vestavbu stávající administrativní budovy (AB).

Stavební část

Projekt řeší požadavek investora na zvětšení užitné plochy AB, toho bylo docíleno rozšířením zastavěné plochy.

Po stavebních úpravách má AB nově více o tři kanceláře, místnost pro UPS, archiv, jednu laboratoř, a jednu šatnu vč. sociálního zázemí. Dispoziční uspořádání stávajících prostor AB zůstalo z 90% stejné.
Pro přístavbu nových prostor bylo nutné vystavět nový potrubní a kabelový most a na něj přeložit potrubí páry a kondenzátu, kabelových svazků elektroinstalace, VZT a klimatizace.

Společnost INTECON zajistila projektovou dokumentaci a dodávku celé stavby „na klíč“.