Rekonstrukce administrativní budovy, Střešní nástavba administrativních budov ČD SDC a.s. - VIAMONT a.s., ČD SDC a.s.

Ilustrační obrázek

Projekt: Rekonstrukce administrativní budovy, Střešní nástavba administrativních budov ČD SDC a.s.
Investor: VIAMONT a.s., ČD SDC a.s.

Dodavatel:
GD VIAMONT a.s.

Projekční práce: 01/2007 – 03/2007
Realizace: 2008
Investice: 40,5 mil. Kč

Stavební část

Jedná se o dva stávající třípodlažní objekty, které tvoří součást bloku šesti administrativních budov vystavěných koncem 70. let minulého století pro potřeby výkonných jednotek tehdejších Československých státních drah v Železničářské ulici v Ústí nad Labem - Střekově.
Dva z těchto objektů slouží jako administrativní budova firmy VIAMONT a.s. a čtyři zbývající jako administrativní budova ČD, a.s. - Správa dopravní cesty.
Projektová dokumentace řešila navýšení kapacity stávajících kancelářských ploch a rekonstrukci původního sociálního zázemí. Na stávající ploché střeše objektů byla vybudována střešní nástavba, kterou tvoří dřevěná rámová konstrukce nesoucí obloukové střešní vazníky. Dispozice je rozčleněna na kanceláře pro 2 až 4 zaměstnance, dále sociální zařízení pro muže a ženy a čajové kuchyňky.
Současně s výstavbou střešních nástaveb byla provedena rekonstrukce stávajících průčelí objektů, která zahrnuje kompletní výměnu stávajících oken, zrušení lodžiových stěn a jejich náhradu novými plastovými okny. Obvodový plášť nástaveb je vyzděn z pórobetonových tvárnic s dodatečným zateplením. Okna jsou navržena plastová, otvíravá a sklápěcí. Krytina je navržena povlaková ze dvou živičných pásů.
Nově je také řešen bezbariérový přístup do objektu vybudováním nové visuté lávky pro pěší a osoby se sníženou schopností orientace a pohybu.

Pro generálního dodavatele VIAMONT a.s. zajistila společnost INTECON architektonickou studii, dokumentaci pro stavební povolení a realizaci, autorský dozor.