Přístavba lisovny-Bělá pod Bezdězem - WAGON AUTOMOTIVE s.r.o.

Projekt: Přístavba lisovny-Bělá pod Bezdězem
Investor: WAGON AUTOMOTIVE s.r.o.

Dodavatel:
Technologická část: Investor + individuální dodavatelé
Stavební část: Stavební podnik RALSKO a.s.

Projekční práce: 12/1998 - 04/1999
Realizace: 02/1999 - 08/1999
Investice: 250/ 160 mil. Kč (celkové/ stavební)

Technologická část

Linka mechanických lisů Grabner, Eitel (1x 600 t, 4x 400 t, 1x 260 t). Linka hydraulických lisů.

Postupové lisy MANZONI (3x 800 t, 1x rezerva 1200 t).

Jeřáby 4x 20 t, kolejový vozík s točnou 20 t, příprava, manipulace s vysokozdvižnými vozíky, příprava pro dopravu šrotu vozíčkovými dopravníky ve šrotových kanálech.

Rozpínací stanice VN, transformátory 2x 1000 kVA, VN a NN rozvodna, kompresorová stanice (3x Atlas Copco 1360 m3/h, 1x rezerva), chladící systém 45 m3/h.

Stavební část

Prefabrikovaná železobetonová hala založená na pilotách, rozměry 49,1 x 65,6 m, výška 15 m. Čtyřlodní hala s jeřábovými drahami. Obvodový plášť ze zdiva POROTHERM, podlaha KARSIKON, střecha ze železobetonových stropních desek.

Energocentrum - dvoupodlažní objekt ze zdiva POROTHERM, rozměry 22 x 10,4 m, výška 12,35 m, založení na železobetonových základových pasech. Strop monolitický železobetonový, střecha jednoplášťová.

Součástí stavby je přeložení vodoteče (potok Bělá) a přeložky stávajících inženýrských sítí, příjezdová komunikace s vrátnicí, vnitrozávodní komunikace se silniční vahou 18 m.