Práškové nanášecí hmoty - JOTUN POWDER COATINGS (CZ) a. s. Trmice

Projekt: Práškové nanášecí hmoty
Investor: Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. Trmice
Generální projektant: INTECON spol. s r. o.

Dodavatel:
Technologická část: Investor + individuální dodavatelé
Stavební část: Vodní stavby a.s., divize Teplice

Projekční práce: 12/1998 - 04/1999
Realizace: 02/1999 - 08/1999
Investice: 250/ 92,5 mil. Kč (celkové/ stavební)

Technologická část

V I. etapě (1993) byly instalovány 2 výrobní haly s kapacitou 1500 t/rok. Ve II. etapě (1999) byla zvýšena celková kapacita na 3000 t/rok umístěním 3. linky. Ve II. etapě INTECON zajistil dokumentaci k instalaci 4. výrobní linky pro zvýšení kapacity na 5000 t/rok v roce 2001. Trafostanice 35/0,4 kV, VN a NN rozvodna, kompresorová stanice, stanice strojně chlazené vody, koncové odprášení rukávovými filtry, čistírna technologických vod a biologická čistírna splaškových vod.

Stavební část

Výstavba nového závodu s hlavním výrobním objektem a přistavěnou správní budovou, dále výstavba trafostanice 35 kV s vrátnicí, čistírny odpadních vod, komunikace, odstavné plochy, inženýrské sítě, přípojky energií, nadzemní rozvody.

Pro investora bylo zajištěno zpracování dokumentace pro územní řízení včetně posouzení vlivu na životní prostředí, dokumentace pro stavební řízení a pro realizaci, autorizace a technický dozor, inženýrské služby při realizaci.