Obnova výroby v provozu mastných kyselin - Oleochem a. s., Ústí n. L.

Ilustrační obrázek

Projekt: Obnova výroby v provozu mastných kyselin
Investor: Oleochem a.s.

Dodavatel:
Technologická část: GIANAZZA Engineering Srl (Itálie)
Stavební část: tuzemští dodavatelé dle výběru investora

Projekční práce: 04/2010 – 08/2010
Realizace: 05/2010 – 01/2011
Investice: 90 / 11 mil. Kč (celkové/ stavební)

Technologická část

Projekt představoval provedení souboru opatření k obnovení provozu po jeho značném poškození požárem.

Poškozené zařízení destilační jednotky LURGI bylo zcela demontováno. Nově byla instalována destilační jednotka GIANAZZA o výkonu 125t/24hod štěpených mastných kyselin.

Zařízení destilace bylo připojeno na pomocné provozy, které byly dodány tuzemskými dodavateli (provozní zásobníky surovin a výrobků, parní a kondenzační hospodářství, chladící voda, separace odpadních vod, tlakový vzduch, dusík, provozní silnoproud, hasící zařízení).

Stavební část

Bylo provedeno posouzení zbytkové únosnosti konstrukcí poškozených požárem. Zničené profily a podlahy byly nahrazeny novými, část obvodové zdi byla vybourána a znovu vyzděna. Pro uložení nové destilační kolony byla vybudována nová ocelová konstrukce.

Společnost INTECON zajistila veškeré expertizy a projektové práce, výběrová řízení, vedení a technický dozor stavby při realizaci, zúčastnila se komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu.