Instalace 5. výrobní linky - JOTUN POWDER COATINGS (CZ) a.s. Trmice

Projekt: Instalace 5. výrobní linky
Investor: Jotun Powder Coatings (CZ), a.s. Trmice
Generální projektant: INTECON spol. s r. o.

Dodavatelé:
SpolReg, s.r.o.
ATLAS STEEL, spol. s r. o .
ERVIS s.r.o.

Projekční práce: 2007
Realizace: 2007
Investice: 8 / 0,1 mil. Kč (celkové / stavební)

Technologická část

Předmětem realizační dokumentace bylo umístění 5. výrobní linky. Specifikaci dodávky strojů a zařízení si zajišťovala firma Jotun Powder Coating.
Projekt zahrnoval úpravu plošiny pro technologii - úprava nosníků pod filtrem, dále byl zesílen nosný profil plošiny.
Bylo zpracováno napojení chladící a oteplené vody, tlakového vzduchu a nové vzduchotechnické potrubí pro odsávání linky.

Stavební část

Stavební část dokumentace zahrnovala především úpravu prostupů, a to zmenšení prostupu plošinou pro filtr, dále nové průrazy do stěn haly pro potrubí VZT.
Došlo také k rozšíření plošiny o 2,5 m2.

Společnost INTECON zajistila dokumentaci EIA, dokumentaci pro stavební řízení a pro realizaci akce.