Distribuční sklad kapalných a pevných chemikálií - BRENNTAG QUIMICA, S.A., ŠPANĚLSKO

Ilustrační obrázek

BRENNTAG QUIMICA, S.A., ŠPANĚLSKO
Projekt: Distribuční sklad kapalných a pevných chemikálií
Investor: Brenntag Quimica, S.A. Španělsko
Místo stavby: Sevilla, Dos Hermanas, Španělsko

Dodavatelé:
Technologická část: Sommer Allibert, Francie, Schwaben Kunststoff GmbH, Německo, Friatec GmbH, Německo
Stavební část: Detea, S.A. Španělsko

Projekční práce: 01/2000 - 08/2002
Realizace: 03/2001 - 03/2003
Investice: 600/ 200 mil. Kč (celkové/ stavební)

Technologická část

Anorganická chemie- vybudování stáčení a plnění pro 6 autocisteren, čerpací stanice, skladování- kapacita 2 100 m3 (70 ks nadzemních dvoupláštových zásobníků o objemu 30 m3 ), plnění obalů, sudů a kontejnerů.

Součástí stavby je neutralizační stanice kontaminovaných odpadních vod a jednotka na čištění odplynů sestávající se z 9 ks praček odplynů.

Organická chemie (hořlaviny) - vybudování stáčení a plnění pro 4 autocisterny, čerpací stanice, skladování - kapacita 1280 m3 (11 ks podzemních dvouplášťových nerezových zásobníků 100 m3 a 6 ks nadzemních nerezových zásobníků 30 m3 ) plnění obalů, sudů a kontejnerů.

Stavební část

Skladovací objekt pro anorganickou část 85 x 24 m, výška 13 m, nosná konstrukce železobetonová, opláštění výplňovým zdivem, založeno na pilotách.

Skladovací objekty pro organickou část 50 x 30 m, výška 8 m a 20 x 12 m, výška 8 m nosná konstrukce železobetonová, opláštění výplňovým zdivem, založeno na pilotách.

Pro investora byly zajištěny kompletní inženýrské služby, vyjma projednání stavby s místními úřady. Dále byl zajištěn Basic Design a Detail Design.