Distribuční sklad kapalných chemikálií - Chemproha Chemie Partner B.V., Holandsko

Projekt: Distribuční sklad kapalných chemikálií
Investor: Chemproha Chemie Partner B.V., Holandsko
Místo stavby: Zwijndrecht, Holandsko

Dodavatel:
Technologická část: Schwaben Kunststoff GmbH, Německo
Stavební část: Bouwbedrijf Obdeijn B.V. Holandsko

Projekční práce: 07/1999 - 03/2000
Realizace: 05/2000 - 12/2000
Investice: 220/ 60 mil. Kč (celkové/ stavební)

Technologická část

Vybudování stáčení, plnění a stání pro 8 ks autocisteren, čerpací stanice, skladování- kapacita 720 m3 (24 ks nadzemních dvouplášťových zásobníků o objemu 30 m3), plnění obalů, sudů a kontejnerů.

Součástí stavby je neutralizační stanice kontaminovaných odpadních vod a jednotka na čištění odplynů sestávající se z 6 ks praček odplynů.

Stavební část

Skladovací objekt 45 x 32 m, výška 12 m, nosná konstrukce ocelová, opláštění- sendvič, založeno na pilotách

Pro investora byly zajištěny kompletní inženýrské služby, vyjma projednání s místními úřady. Dále byl zajištěn Basic Design a Detail Design technologické části.