Absorpce SO2 z odplynů a zvýšení výroby aluminy - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí n. L.

Ilustrační obrázek

Projekt: Absorpce SO2 z odplynů a zvýšení výroby aluminy
Investor: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Dodavatelé:
INTECON spol. s r. o. - GD
DGE GmbH (SRN) – dodávka zařízení absorpční jednotky

Projekční práce: 01/2007 – 09/2007
Realizace: 09/2007 – 01/2008
Investice: 41 / 5,1 mil. Kč (celkové/ stavební)

Technologická část

Instalace absorpční jednotky na zachycování SO2 z odplynů kalcinace kamence 5.000 kg/hod. Jednotka je doplňována peroxidem vodíku a produkuje kyselinu sírovou 45%.
Instalace nové kalcinační pece včetně fluidační manipulace s práškem Al2O3.
Pilotní zkouška rekuperátoru s ohřevem spalovacího vzduchu pomocí odplynu kalcinace s úsporou zemního plynu.
Absorpční jednotka je připojena na stávající rozvody vod a energií, chladící voda je chlazena vzduchovým chladičem.

Stavební část

Pro umístění nové pece byly provedeny úpravy ve stávajícím objektu Monokrystaly.
U objektu byla vybudována soustava záchytných a havarijních jímek pro stáčení autocisteren, uložení nosné konstrukce absorpční jednotky, zásobníků peroxydu vodíku a kyseliny sírové.

Společnost INTECON zajistila dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby „na klíč“.