Udělení Certifikátu č. 2745/2021 v souladu s ČSN EN ISO 9001:2016 pro I N T E C O N spol. s r. o.

Ilustrační obrázek
Dne 24.02.2021 byl firmě INTECON spol. s r. o. certifikačním orgánem vydán Certifikát č. 2745/2021

Certifikát potvrzuje, že společnost   vytvořila, dokumentuje, uplatňuje a udržuje systém managementu kvality v rozsahu:

  • projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Udělení certifikátu předcházel Recertifikační audit, který proběhl dne 22.2.2021 v sídle firmy INTECON spol. s r. o., předmětem auditu byla projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě.

Audit byl proveden certifikačním orgánem pro certifikaci systému managementu kvality společností Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Na základě zjištění z certifikačního auditu bylo konstatováno, že zavedený systém managementu kvality je v souladu se všemi požadavky nové normy ČSN EN ISO 9001:2016 a nevykazuje systémové neshody.