Závod Peguform Nymburk - Peguform a.s., Nymburk

Peguform a.s., Nymburk
Provojekt: Závod Peguform Nymburk
Investor: Peguform a.s., Liberec
Generální projektant: SIAL architekti a inženýři s.r.o.
Projekt technologické části: INTECON spol. s r.o.

Projekční práce: 12/2000 - 02/2003
Realizace: 03/2002 - 05/2003

Technologická část

Závod zajišťuje výrobu montážních kompletů pro auto-mobilový průmysl z technických termo-plastů (ABS, PC, POC a další).

Základní operací je lisování termoplastů na automatických vstřikovacích lisech, dalšími operacemi jsou frézování, prostřikování, laserové drážko-vání, vysokofrekvenční svařování, finální montáž, kontrola a expedice.

Stavební část

Jednopodlažní výrobní hala o rozměrech 60 x 90x 12,5m, ocelová konstrukce s modulem 6 x 9m. Dvoupodlažní přístavek administrativní a sociální části o rozměrech 60 x 18 m, přístavek energo-bloku a přípravy materiálu o rozměrech 90 x 12m.

Rozsah činnosti

INTECON spol. s r.o. zajišťoval část: Technologie výroby a část Péče o životní prostředí, bezpečnost a hygiena práce v dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. V dokumentaci pro realizaci části rozvodů chladící vody 10/14oC, 25/30 oC a tlakového vzduchu