Instalace výrobních linek č. 8 a 9 - JOTUN POWDER COATINGS (CZ) a. s. Trmice

Ilustrační obrázek

Projekt: Instalace výrobních linek č. 8 a 9
Investor: Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. Trmice
Generální projektant: INTECON spol. s r. o.

Dodavatelé:
Technologická část: ATSM s.r.o., KLIMA-KOMPLEX s.r.o., JDK, spol. s r. o.
Stavební část: KLEMENT, a.s.

Projekční práce: 07 - 10/2012
Realizace: 06 - 10/2013
Investice: 45,6/ 21 mil. Kč (celkové/ stavební)

Technologická část

Předmětem akce byla instalace nových výrobních linek č. 8, 9. Výrobní kapacita nově instalovaných linek je 2 000 t PNH/rok.
Jde o výrobu práškových nanášecích hmot na bázi polyesterových a epoxidových pryskyřic.
Každá linka je vybavena lokálním odsáváním v místech vzniku prašnosti
Projekt zahrnoval instalace plošin pro technologii.
Bylo zpracováno napojení chladící a oteplené vody, tlakového vzduchu a nové vzduchotechnické potrubí pro odsávání linky.

Stavební část

Instalace nových výrobních linek č. 8 a 9 byla realizována ve stávající skladovací hale č. 1, která byla stavebně upravena na výrobní halu. Pro potřeby technologie byla zabrána část zpevněné plochy jižně od objektu a vybudována přístavba. Na západní stěně hlavní skladovací haly byla vystavěna nová přístavba pro umístění chladící stanice.

Společnost INTECON zajistila kompletní projektové a inženýrské služby (včetně dokumentace EIA), a dodala zařízení a stavbu jako celek formou „na klíč“.